FLOW driver sin virksomhet i samsvar med de til enhver tid gjeldende lover og forskrifter, offentlige bestemmelser og pålegg, tilsynsmyndighetenes og kundenes krav, og i henhold til våre egne høye HMS-standarder. Vi vier stor oppmerksomhet og betydelige ressurser til å unngå enhver form for skade på personell, materiell og det ytre miljø.

God planlegging og grundige jobbforberedelser legger grunnlaget for en trygg og sikker arbeidsplass for deg og dine kolleger. Vi legger til rette for et sunt arbeidsmiljø der alle tar ansvar for seg selv og hverandre, viser engasjement og bidrar til konsernfellesskapets trivsel og trygghet.

HMS-systemet er et naturlig integrert element i planleggingen og gjennomføringen av samtlige av FLOWs aktiviteter, og er gjenstand for kontinuerlig utvikling og forbedring.

Vi vier stor oppmerksomhet og betydelige ressurser til å unngå enhver form for skade på personell, materiell og det ytre miljø.