I FLOW Pluss Norge tilbyr vi også serviceavtaler. En serviceavtale for oss betyr å sette et årshjul på din bygningsmasse med repeterende vedlikehold iht. krav relatert til brann og driftssikkerhet.

Serviceavtaler kan gjelde regionalt eller nasjonalt, og tilpasses etter dine ønsker.

Det som går igjen i alle våre serviceavtaler er at de er skapt for å sikre preventivt vedlikehold, slik at du ikke får unødvendige vedlikeholdsstopp, og i verste fall tapt inntekt.

Vi gir serviceavtaler for blant annet rullegittere, ventilasjonsanlegg, brannanlegg, EL-tavle, rør, eller annen teknisk infrastruktur.