FLOW Pluss har oppdrag over hele landet og samarbeider med kun de beste håndverkere.
For å bli en godkjent underleverandør krever vi at du kan ditt fag, og etterlever våre høye kvalitetskrav gjennom hele verdikjeden.
Som samarbeidspartner får du tilgang til oppdrag for kjedekonsepter i din region, og kan med det øke dine markedsandeler og synlighet lokalt.
Det er alle typer håndverksfag fra snekker til låsesmed våre kunder trenger bistand av.
Ta kontakt gjennom vårt kontaktskjema for nærmere informasjon.