En robust og offensiv gruppe av kvalitetsbedrifter

FLOW Group
er etablert av solide og velrenommerte virksomheter, og er blant Norges ledende selskaper innen teknisk infrastruktur for bedriftsmarkedet. Vi arbeider aktivt og målrettet for å knytte til oss de beste partnerne og medarbeiderne innen kjernefagene rør, elektro og ventilasjon, og vi møter alle utfordringer med en robust og konkurransedyktig virksomhet som sikrer kundene kvalitet og gode opplevelser i alle prosesser. Kompetansebredde, kvalitet, kostnadseffektivitet og innovative løsninger setter oss i stand til å påta oss enhver teknisk entreprise og gir oss en sterk posisjon i rammeavtale-segmentet for drift og vedlikehold. 

Kunden i fokus

FLOW Group setter alltid kundens ønsker og behov først. Det er enkelt å forholde seg til oss og du har alltid trygghet for at vi gjør det som kreves. Vi gir deg ett kontaktpunkt og alt på ett sted, forenklet administrasjon, mindre papirarbeid og betydelige stordriftsfordeler.

FLOW Group tilbyr kostnadsledende, fremtidsrettede løsninger som er forankret i lokal kompetanse, kunnskap og kreativitet. Det setter oss i stand til å påta oss enhver teknisk entreprise og gir oss en sterk posisjon i rammeavtale-segmentet.

Vi yter alltid det lille ekstra på kvalitet og service, og ønsker å gi mer enn kunden forventer. Hos FLOW Group får du trygghet for gjennomføringen og gode opplevelser som reflekterer den kontinuerlige oppmerksomheten vi har på kompetanse, effektivitet, profesjonalitet og kvalitet i alle prosesser. Respekt og pålitelighet er en selvfølge, engasjementet er et bumerke. Du kan stole på oss.

Lokal forankring

FLOW Group er en landsdekkende aktør, men lokalt forankret, lokalt eid og med aktive eiere. De eksisterende lokale kundeforholdene danner en solid plattform for virksomheten. Nærhet til kundene og kunnskap om lokale forhold sørger for at både nye og etablerte kunderelasjoner ivaretas på en best mulig måte.Vi løser kundens utfordringer med utgangspunkt i lokal kompetanse. Den nasjonale rekkevidden sikrer en fortløpende utveksling av kunnskap mellom de lokalt forankrede, selvstendige virksomhetene i konsernet. Slik trekker den lokale prosjektgjennomføringen veksler på den fulle kompetansebredden og erfaringsdybden i hele konsernet. Dette kommer våre kunder til gode.FLOW Groups eiere tenker lokalt, nasjonalt og langsiktig. Vi skal bygge varige verdier.

Organisasjon

FLOW Group er organisert med en nasjonal administrasjon med tilhørende støttefunksjoner som er sentralt samordnet. Dette frigjør tid og ressurser i datterselskapene og partnerbedriftene, som slik kan konsentrere seg om det vi til enhver tid skal være best på: Kompetanse, kvalitet, innovasjon og gjennomføring.

FLOW Group etablerer et nettverk av partnerbedrifter i alle landets regioner og vi kan dermed påta oss oppdrag i alle landets kommuner. Uansett hvor du befinner deg, er det aldri langt til FLOW Group.