Vi sørger for å lede dine prosjekter i henhold til dine forventninger, fra start til mål. Vi har markedets beste prosjektledere, som jobber for at ditt forretningskonsept etableres iht. dine krav, og til avtalt tid. 

Våre prosjektledere tar ansvar for deler eller hele verdikjeden fra konsept til ferdig oppsatt lokale.
Oppstart, fremdrift, K-HMS, produkt- og underleverandør, og selvfølgelig sluttbefaring, og avvikshåndtering. 

I tillegg kan vi, gjennom vårt partnernettverk, komplettere våre prosjektledere med landsdekkende teknisk utførende håndverkere. Vi sikrer at våre partnere leverer etter vår egen FLOW Standard - dette garanterer vi.

Som kunde er du dermed sikret høyeste kvalitet, forutsigbarhet, og trygghet i samarbeid med FLOW Pluss Norge.

Som for alle våre tjenester så vil våre prosjektledere jobbe og opptre som en representant for ditt selskap. Vi gjennomfører ditt konsept og vi speiler dine forventninger til kvalitet, kreativitet, gjennomføringsevne og økonomi.


  • FLOW Pluss Norge er uavhengige og dermed fristilt til å samarbeide med alle underleverandører 
  • Gjennom vårt partnernettverk innehar vi totalteknisk portefølge som vi kan dra nytte av for en sammensatt leveranse
  • Vi har to the point prosesser, top-moderne systemer og en slank, men dedikert organisasjon.
  • Våre medarbeidere er hands-on og myndiggjort for å skape den unike kundeopplevelsen
  • Vi vet at kommunikasjon er nøkkelen til suksess

Vi er spesialisert på prosjektledelse, og kundeomsorg

  • Gjennom rammeavtalene kjenner vi kundens produkt og strategi, som vi leverer etter.
  • Vi tilbyr erfarne prosjektledere, med rette people-skills
  • Vårt mantra er å levere over forventning, relatert til både produkt og følt samarbeid.
  • Vi vet at feil kan skje. Vi tar alltid ansvar for våre egne og våre underleverandørers feil, og lærer av dem.
  • Vi er fleksible, løsningsorienterte og uavhengige