Alle våre samarbeidsavtaler er kostnadsfrie, og uforpliktende. Vi forstår at et samarbeid beror på gjensidighet. Vi ønsker å skape begeistring, og har tro på vi skaper varighet gjennom våre leveranser, ikke i form av skriftlige forpliktelser. 
Ta gjerne kontakt med oss enten for en kort presentasjon, eller for å benytte deg av våre tjenester.  

Vi i FPN skal kjenne kundens marked, posisjon og forretningsområder. Det gir oss en bedre forståelse av krav, fokusområder og gir oss en naturlig avgrensing av vår leveransen. I vår leveranse og prosjektføring fokuserer vi på kundes drift, ikke vår egen.

Lykkes du, lykkes vi!

I FPN har vi 3 avtale typer, med ubegrensete tilpasningsmuligheter:

 • Ny-etablering - Prosjekt
 • Drift & Vedlikehold - Ad-hoc Service
 • Servicebehov - Preventivt Vedlikehold


Alle våre kunder kan velge:

 • Single Point of Contact - Hos oss får du et fast kontaktpunkt
 • Prosjektledelse fra A-Å 
 • Høy grad av tilstedeværelse
 • Tett samarbeid og oppfølging med kunde og underleverandører
 • Tydelig definert prosjektplan
 • Totaloversikt over serviceoppdrag per lokasjon
 • Månedlige oppsummeringer av utførte oppdrag og påløpte kostnader
 • Hjelp til utsendelse av interne forbedringsforslag
 • Fleksibilitet