Vi startet forberedende arbeider med løsning i samarbeid med arkitekt og ledelsen i Jordbærpikene høsten 23.

Etter en periode med avklaringer om løsninger, budsjetter, fremdrift og valg av leverandører. Kunne vi utføre selve ombyggingen sammen med lokale entreprenører og faste leverandører av kunden.

Utførelsen gikk som planlagt med kun 4 dager stenging.

Ombyggingen ble delt opp i soner, slik at eier av kafeen kunne holde åpent det meste av ombyggingsperioden.

Evalueringen i ettertid viser at hele prosessen og gjennomføringen har fungert godt og alle involverte er fornøyd. Denne erfaringen har vi tatt med oss videre i neste prosjektene som nå pågår og de som skal settes i gang utover våren.

God planlegging gir suksess i gjennomføringen!